Beheerkamer

Stellenbosch Wag

 • is ’n Nie-Winsgewende Maatskappy (NWM- 2002/005021/08)
 • word deur die gemeenskap onderhou en bestuur, en
 • konsentreer daarop om Stellenbosch ’n veilige plek vir al sy inwoners te maak.

Hoofdoel van Stellenbosch Wag

Stellenbosch Wag wil Stellenbosch en omgewing ’n veilige woon-, werk- en leeromgewing vir sy wetsgehoorsame inwoners en besoekers maak. Hiervoor werk ons saam met plaaslike polisiëring-, veiligheid- en sekuriteitsinstellings sowel as inwoners self.

Ons doen dit deur:
 • Die aanstelling van diensverskaffers om veiligheidsdienste te lewer;
 • Samewerking en koördinering met buurtwaggroepe om die gebied te patrolleer;
 • Die reël van en deelname aan programme vir veiligheidsbewusmaking en misdaadvoorkoming;
 • Die fasilitering van ’n oop gesprek met die publiek oor kwessies van veiligheid, misdaadvoorkoming en dies meer; en
 • Die handhawing van goeie verhoudings en koördinering met alle plaaslike veiligheidsliggame en -organisasies in die omgewing, waaronder die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD), die munisipale wetstoepassingsowerhede, en Kampussekuriteit van die Universiteit Stellenbosch.

Struktuur

Stellenbosch Wag is ’n maatskappy sonder winsoogmerk. Die maatskappy het ’n Raad van Direkteure wat jaarliks deur lede by die algemene jaarvergadering verkies word en ook verantwoordelik vir die bestuur van die maatskappy is.

Elke opbetaalde lid kan die algemene jaarvergadering bywoon, en het stemreg.

Stellenbosch Wag het ook ’n voltydse bedryfshoof wat die daaglikse bestuur van die maatskappy behartig en aan die direksie verslag doen.

Dienste

Stellenbosch Wag finansier die taktiese voertuie  en patrolliebakkies wat die verskillende gebiede voltyds patrolleer om misdaad te voorkom. Hierdie sigbare patrollies werk besonder goed om misdaad te bestry.
’n Sekuriteitsfirma se voertuie funksioneer vanaf ’n enkele sentrale punt. Wanneer hulle uitgeroep word, reageer hulle en keer weer terug na daardie sentrale punt. Daarteenoor val die klem by Stellenbosch Wag op proaktiewe patrollering eerder as ’n reaktiewe uitroepdiens.

Stellenbosch Wag bied jou die volgende:
 • Stellenbosch Wag is ’n artikel 21-maatskappy (sonder winsoogmerk), en ons hoofdoel is om die gemeenskap van Stellenbosch te dien.
 • Jou lidmaatskap van Stellenbosch Wag gee ons meer bedingingsmag met alle diensverskaffers.
 • Ons gewapende taktiese voertuie en patrollievoertuie word op die dorp en in die landelike gebiede ontplooi.
 • Saamrydiens: Alle Stellenbosch Wag-lede het toegang tot die saamrydiens om hulle na hulle huise te vergesel indien omstandighede dit vereis.
 • Spesiale vakansiepatrollies.
 • Alle voertuie is toegerus met GPS-voertuigopsporing.
 • Toegang tot die webblad www.stellenboschwatch.co.za

In watter gebiede is ons?

Landbougebiede:
Klapmuts
R44 & R304
Bottelary en Devon Vale
Helshoogte

Woonbuurte:
Universiteit van Stellenbosch-gebied /La Colline/Idas Valley
Middedorp en Plankenbrug-gebied
Brandwacht / Dalsig / Welgelegen / Krigeville / Die Boord
Paradyskloof / Blaauwklippen / Tegnopark / Jamestown
Devonvallei / Onder-Papegaaiberg

Aanvaar verantwoordelikheid vir jou veiligheid

Hoe kan inwoners Stellenbosch Wag bystaan om misdaad meer doeltreffend te bestry?
Die enigste oplossing is dat alle wetsgehoorsame inwoners van Stellenbosch gesamentlik sowel as individueel verantwoordelikheid aanvaar om misdaad te bestry deur die volgende te doen:
 • Aanvaar verantwoordelikheid vir jou eie veiligheid deur te sorg dat jou huis beveilig is en dat jy aan basiese veiligheidsmaatreëls voldoen. Sorg byvoorbeeld dat deure gesluit en alarms aan is as jy gaan slaap of die huis verlaat, en wees altyd op jou hoede vir verdagte individue.
 • Stel die SAPD en Stellenbosch Wag onmiddellik in kennis as mense in die gebied drentel of indien iets verdag gebeur – maak nie saak hoe onbeduidend dit dalk lyk nie, jou optrede kan ’n potensieel gevaarlike misdaad voorkom.
 • Sorg dat jy jou bure ken en dat julle almal na mekaar se veiligheid omsien.
 • Raak betrokke by bestaande buurtwagte. As julle nie een het nie, bring een op die been om die buurt te patrolleer.
 • Word ’n lid van Stellenbosch Wag – hoe meer lede ons het, hoe meer patrollievoertuie kan ons op die dorp en in die landelike gebiede ontplooi, en hoe moeiliker is dit vir misdadigers en moontlike misdadigers om ons veiligheid te bedreig!
 • Stellenbosch Wag nooi jou om by die organisasie aan te sluit.

Stellenbosch Wag plus ’n sekuriteitsfirma?
Ja, dit is belangrik dat jy benewens jou huidige sekuriteitsdiensverskaffer ook van Stellenbosch Wag behoort. Die twee vervul verskillende rolle en werk saam om dieselfde doel te bereik. Sonder jou steun is dít onmoontlik.

Lidmaatskap

Stellenbosch Wag het sowat 1 200 lede, wat wissel van residensiële eiendomseienaars en plase tot sakeondernemings en ander organisasies.

Die ledegeld:
 • R270.00 per maand vir residensieel huise
 • Wissel vir woonstelblokke en ondernemings
 • Wissel vir plase na gelang van grootte 

Om aan te sluit, kontak ons gerus op een van die maniere hieronder.

Stellenbosch Wag Kontak Besonderhede

SW AREA BOARDS

Stellenbosch beheerkamer
: 021 887 0911 / 021 886 8976

E-posinfo@stellenboschwatch.co.za
Fisiese adres: Unit 15 , Adam Tas Business Park, 4 Bell street, Tennantville , Stellenbosch 
Posadres: Posbus 1323, Stellenbosch, 7599
Facebook: Stellenbosch Watch

Vriende van Stellenbosch Wag


IDLogoJPS TrustCapitec BankDelheim